Sommerstengt 2023

Vi har sommerstengt fra og med 17.7 til og med 28.7.

Vi har sommerstengt fra og med 17.7 til og med 28.7. Første produksjonsdag etter ferien er mandag 31.7.
Siste frist for innsending av filer for levering før sommerferien er torsdag 13. juli klokken 10:00.
 

Andre avvik fra normal produksjon:

- Siste frist for innsending av CoCr SLM er onsdag 12.7 

- Siste frist for innsending av e.max er onsdag 12.7

- Siste frist for innsending av modeller for printing er onsdag 12.7

- Fysiske modeller for skanning, digitale modeller for CAD-tjenester må også være oss i hende senest fredag 7.7.

Frakt av varer

- For kunder som bruker budtjeneste vil det være en ekstra dag leveringstid i uke 31 (31.7-4.8).

 
Ved support eller andre henvendelser i denne perioden, kontakt oss på epost mail@den-tech.no.

 
Vi ønsker alle en god sommer!

Les mer fra disse temaene

Uncategorized